Visie & Missie

PAROCHIE

De parochie heeft tot doel faciliteiten te scheppen voor het pastorale beleid in de aangesloten geloofsgemeenschappen.

Betreffende de naamgeving parochie:

[h4su_list icon=”icon: chevron-right” icon_color=”#e10707″]

  • St. Jan past goed bij de visie op de parochie, die in een waterrijk gebied ligt en als kernvisie heeft: “Stromen van levend water”. St. Jan stond aan stromen van levend water toen hij doopte in de rivier de Jordaan, waar hij getuigde van een levend en stromend geloof.
  • Jezus voelde zich tot dit geloof aangetrokken, en liet zich door St. Jan dopen. St. Jan stelde zich op als verwijzer naar Jezus, waarin wij voor de parochie ook een belangrijke handelwijze zien: we moeten de mensen doorverwijzen naar Jezus.
  • Naast de aansluiting van de naam bij het waterrijke gebied is er ook een historisch argument: deze streken zijn onder meer vanuit het Kapittel van de Utrechtse Janskerk ontgonnen; daarom zijn er in deze contreien veel (Sint) Janskerken.

[/h4su_list]
U kunt de Parochie St. Jan de Doper – Vecht en Venen bereiken door contact op te nemen met het centraal secretariaat gevestigd te Vinkeveen.