Tarieven

Intentie (stipendium) 10
Jaargedachtenis 15
Huwelijksviering 650
Huwelijksviering, eigen voorganger en zonder koor 550
Jubileumviering 400
Jubileumviering tijdens viering 75
Uitvaartviering 600
Uitvaartviering, eigen voorganger en zonder koor 500
Uitvaartviering in kapel verzorgingshuis 300
Uitvaartviering uitsluitend begraafplaats/crematorium 500
Avondwake * 100
Kerkelijk afscheid * 350

*Avondwake: hiervan is sprake als er op de daaropvolgende dag van begrafenis of crematie een kerkelijke uitvaartviering plaatsvindt.

*Kerkelijk afscheid: hiervan is sprake als er om een viering in de kerk verzocht wordt op de dag/avond voorafgaand aan de dag van de begrafenis of crematie en er geen verdere kerkelijke viering is.