Priester-assistent

Een priester-assistent opereert onder de verantwoordelijkheid van de pastoor (maar dus niet vanuit het team) en het parochiebestuur. Het laatste betekent concreet dat de personele zorg ook op hem van toepassing is.


Harry HuisintveldHARRY HUISINTVELD o.p.

Priester (Dominicaner monnik)

Studeerde in Nijmegen: theologie, pastoraal-psychologie, psycho-synthese.
Al een lange tijd werkzaam als 1e lijn therapeut bij een welzijn instelling en voor particulieren, verwezen door hun huisarts.
Als pastor ben ik parttime werkzaam in Vecht en Venen. Mijn aandachtsgebied is de missionaire opdracht.
In mijn beide werksoorten laat ik mij leiden door het motto: de mens aan zichzelf terug geven.
Hoeveel mensen lopen niet op hun tenen.
Hoeveel mensen verstoppen hun behoefte aan bevestiging achter boosheid.
Hoeveel mensen willen niet horen: het is jouw schuld niet, het is niet jouw fout.
Mensen aan zichzelf teruggeven. En dan op de plek waar je woont, werkt en lief hebt, je in het gezelschap van God bevinden. Alleen in ontmoeting komen we verder. Ik geloof het heilig: vanuit onszelf naar de ander, van mens tot mens, van hart tot hart, op ooghoogte, opdat we elkaar kunnen verstaan, in de Geest van Jezus.

Harry Huisintveld zal voor de parochie de volgende taken en activiteiten uitvoeren:
[h4su_list icon=”icon: chevron-right” icon_color=”#e10707″]

  • volgens inroostering voorgaan in weekendvieringen
  • op verzoek van het team voorgaan bij uitvaarten en huwelijken en in doopvieringen
  • op verzoek van het team bedieningen doen
  • identiteitsbegeleiding van de basisschool te Breukelen
  • op verzoek van collega of team meewerken aan onderzoek, cursus, parochieavond, project, etc.
  • het lezen van boeken samen met geïnteresseerde parochianen en het organiseren van bijeenkomsten over kunst en geloof
  • individueel pastoraat.

[/h4su_list]

[icon name=”envelope” class=””] harry.huisintveld@stjandedoper-vechtenvenen.nl