Oecumene / IKO

Oecumene in De Ronde Venen : het InterKerkelijk Overleg

Het InterKerkelijk Overleg De Ronde Venen (sinds mei 1973) is ook in 2017 volop actief aanwezig in De Ronde Venen. Kerken en parochies uit de Ronde Venen verenigde zich in dit oecumenisch overleg: voorheen gereformeerde en hervormde, maar sinds 2004 de drie protestantse gemeenten uit Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis, en de rooms-katholieke parochies van De Hoef, Mijdrecht/Wilnis en Vinkeveen, sinds 1 januari 2010 deel uitmakend van het parochieverband Sint Jan de Doper – Vecht en Venen.

Het geloof in de ene God, Vader, Zoon en de Heilige Geest verbindt ons aan elkaar.

Doelstelling van het I.K.O. is de leden van de aangesloten kerken en parochies ondersteunen om in getuigenis en dienst gestalte te geven aan de gemeenschap der heiligen.

Participatie in het I.K.O. is mogelijk voor iedere kerk, gemeente en parochie die aangesloten is bij de Raad van Kerken in Nederland.

Voorzitter: zr. Monica Raassen (Breukelen)

secretaris: ds Bram-Willem Aarnoutse (Vinkeveen), ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

 

Activiteiten

In januari is er aandacht voor de Week van gebed om eenheid onder christenen, i.s.m. de Raad van Kerken en Missie Nederland. Kijk eens op www.raadvankerken.nl

Op de eerste vrijdag van maart om 19u. vindt in De Rank (Mijdrecht) de viering van de Wereldgebedsdag plaats. Meer informatie: www.wereldgebedsdag.nl

In september is er in Vinkeveen een oecumenische viering in het kader van de Vredesweek i.s.m. PAX. www.vredesweek.nl

Jaarlijks wordt huis aan huis een Kerstgroet verspreid, met vermelding van de verschillende kerstvieringen in de RondeVeense kerken. Hierin participeren ook de hervormde en evangelische gemeenten.

Plaatselijke toerusting

In september 2016 bracht het I.K.O. voor het eerst een gezamenlijke toerustingsfolder uit: Geloven in Ontmoeting in De Ronde Venen 2016 – 2017. Het eigen vormingswerk van de verschillende kerken werd zo onder het voetlicht gebracht, zoals Bibliodrama (ds Gerda Jongsma, Wilnis), de Micha Cursus (ds Bram-Willem Aarnoutse, Vinkeveen), kennismaking met Lectio Divina (ds Harry Tacken, Mijdrecht), de rouwverwerkingsgroep Omgaan met rouw en het Leerhuiscafé Mijdrecht (De Rank).

Graag noemen wij ook het Praatcafé ’t Trefpunt in Abcoude, op iedere eerste vrijdag van de maand van 15 – 16.30u. Kerkstraat 23, Abcoude.

Taizévieringen in De RondeVeense kerken

Sinds september 2016 vinden er Taizévieringen plaats, gaandeweg het jaar door in de kerkgebouwen van de aangesloten gemeenten en parochies.

Kerkmusicus Dirk Jan Warnaar begeleidt deze vieringen met een vast groepje vrijwilligers. De data van deze vieringen zijn te vinden op www.pgmijdrecht.nl/taize-vieringen

Het is mogelijk om deel te nemen aan de maaltijd om 18u. voorafgaande aan de viering om 19u. Graag aanmelden daarvoor via taizederondevenen@yahoo.com

 

Meer weten over de aangesloten kerken?

pgmijdrecht.nl

pknontmoetingskerkwilnis.nl

morgenstervinkeveen.nl

stjandedoper-vechtenvenen.nl