Emeriti

Binnen de parochie St. Jan de Doper – Vecht en Venen functioneren diverse andere pastores, die samen met het pastoraal team het groot pastoraal team vormen:

Th. Moorman P. de Klerk
W.F. Schwenk G. van Tillo