Aktie Kerkbalans en Periodiek Schenken

Periodieke schenkingen waren tot 2014 alleen fiscaal aftrekbaar als die in een notariële akte werden overeengekomen tussen de schenkende en de ontvangende partij. Vanaf 1 januari 2014 gelden andere regels.

U kunt periodieke giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) (bij voorbeeld de parochie St. Jan de Doper en de daartoe behorende geloofsgemeenschappen) doen met een onderhandse akte van schenking: een overeenkomst tussen de gevende en de ontvangende partij.

klik hier voor meer informatie

Bekijk de modelovereenkomst van de Belastingdienst